www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Справка за заявени съкращения на служители
Дирекция "ИТ"

наименование
на фирмата
брой съкратени общ брой работници % намаление причина за съкращението период
2010 г.
1 „Оргахим” АД 24 581 4,13 Оптимизиране структура на дружеството декември.2009 г., януари, февруари и март 2010 г.
2 „ТРИ КО” ООД 97 292 33,2 Намаление обема на производството и оптимизация структурата на дружеството 10. 02. 2010 г.
3 „Топлофикация Русе” АД 46 112   Предстоящи промени структурата на предприятието 07. 05. 2010 г. до 07.06.2010 г.

ВСИЧКО: 167към 09 ЯНУАРИ 2009 г.
1 "Прециз интер холдинг" АД 30 326 9,2 намаление на щата и оптимизация на труда в дружеството ноември - декември 2008г.
2 "Оргахим" АД 70 1102 6,3 оптимизация на структурата януари 2009
3 "Дуна лайн" ЕООД 55 110 50 финансови затруднения и невъзможност за самоиздръжка 05 декември 2008г.
4 "Жити" АД 26 204 12,7 липса на поръчки за производство 15 януари - 15 април 2009 г.
5 "Кейбълтел" ЕООД - клон Русе 8

преструктуриране на фирмата 03 - 09 декември 2008 г.
6 ТПК "Електрометал" 42 171 24,5 намаление поръчките за износ 01 ноември 2008 г. - 28 февруари 2009 г.
7 "Домостроене" АД 34 72 47,2 намаление обема на произв. и липса на финансови средства 18 януари 2009 г.

ВСИЧКО: 265към 16 МАРТ 2009 г.
1 "Проконструкт" ЕООД 18 52 34,6 оптимизиране структурата на дружеството февруари - март 2009 г.
2 "Вадис" АД 35 43 81,3 оптимизация на структурата февруари 2009
3 "Три Ко" ООД 29 362 8 оптимизиране произв. разходи и числеността на персонала 23 март 2009 г.
4 "Оргахим" АД 103 836 12,3 оптимизиране структурата на дружеството поетапно от март до юни 2009 г.

ВСИЧКО: 185към 11 МАЙ 2009 г.
1 "Месалина" ООД 28 195 14,3 намаление на поръчките поетапно след 25.03.2009 г.
2 "Найден Киров" АД 44 286 15,5 намаление на обема с 40% след 30.04.2009 г.
3 "Спарки" АД 191 570 33,5 намаление на приходите след 30.05.2009
4 "СЕТ" АД 200 280 71,4 намаление на поръчките с 50% април - май 2009 г.

ВСИЧКО: 463към 8 ЮНИ 2009 г.
1 "Деко профешънълс Сървисис" ЕООД 6 39 15,3 оптимизиране на структурата юни - юли
2 "Стефани стил" ЕООД 80 363 21,9 намаление обема на производство май - 40 бр., до 10 юни - 40 бр.
3 "Стефани стил" ЕООД 50 316 15,8 намаление обема на производство юни - 15 бр. юли 15бр.

ВСИЧКО: 136към 31 ЮЛИ 2009 г.
1 "Тежко машиностроене" АД 30 57 52,7 намаление обема на производство август 2009 г.
2 "Боник" ЕООД 34 37 92 спиране на дейността юли 2009 г.

ВСИЧКО: 64към 31 АВГУСТ 2009 г.
1 "Жити" АД 50

липса на поръчки 3 септември - 15 ноемрви 2009
2 "Прециз интер холдинг" АД 20 290 6,8 липса на поръчки август - септември 2009
3 "Оргахим" АД 57 669 8,5 оптимизация на структурата след 14.09.2009 г.
4 "Елком" ООД 7

намаление обема на работа след 17.09.2009 г.

ВСИЧКО: 134към 30 СЕПТЕМВРИ 2009 г.
1 "ЕЛФ СУПЕР" 15 93 16,1 намаление обема на производство септември - октомври 2009 г.
2 "Дунав прес" АД 45 147 30,7 намаление обема на производство септември 2009 г.
3 "Фазан" АД 83 96 86,4 спиране работата за повече от 6 месеца септември 2009 г.

ВСИЧКО: 143към 30 ОКТОМВРИ 2009 г.
1 "Оргахим" АД 23 605 3,8 оптимизиране на структурата 09.11.2009 г.
2 "Трико" ООД 76 317 23,9 намален обем на производството декември 2009 г.

ВСИЧКО: 99