www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
НАСЕЛЕНИЕ

 

Население на територията на Община Русе по настоящ адрес

към 19.07.2011 г.

 

 

настоящ адрес -
населено място

общо

под

7 г.

от 7
до

13 г.

от 14

до

 17 г.

от 18
до

59 г.

от 18
до

62 г.

над

60 г.

над

63 г.


мъже

жени


жени

мъже

жени

мъже


1.

град Русе

79284

84252

9586

8521

5435

50625

54767

22136

12466


2.

село Басарбово

665

687

56

57

40

365

415

257

162


3.

село Бъзън

614

639

50

59

37

330

386

238

153


4.

с. Долно Абланово

105

107

5

5

3

37

54

64

44


5.

град Мартен

1861

1873

182

206

139

1026

1267

580

334


6.

село Николово

1422

1521

137

128

73

767

910

584

344


7.

село Ново село

591

617

74

82

39

295

358

227

133


8.

село Просена

315

312

29

39

28

138

184

128

81


9.

село Сандрово

658

666

68

54

32

324

398

272

176


10.

село Семерджиево

564

580

47

72

49

309

380

189

98


11.

село Тетово

1085

1090

102

154

88

551

647

378

255


12.

село Хотанца

396

427

91

79

50

228

241

80

54


13.

село Червена вода

711

722

65

54

41

332

428

312

201


14.

село Ястребово

171

170

10

13

5

92

113

63

45


 

 

88442

93663

10502

9523

6059

55419

60548

25508

14546


 

ВСИЧКО:

182105

10502

 

15582

115967

40054