www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ОБЯВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 30 АВГУСТ 2011 Г.

Обявенисвободни работни места в област Русе

към 30 август 2011 г.

 

Бю

1 учител по български език – на ½ щат, 1 по английски език – на ½ щат

1 огняр в училище – втора степен, основно/средно обр.

1 учител по чужди езици – английски и немски език, над 15 години опит,компютърна грамотност

1 учител по специални предмети – практика, направление горско стопанство,компютърна грамотност

1 учител по специални предмети – теория, направление горско стопанство,компютърна грамотност

1 младши учител – ресурсен, специална педагогика

1 старши учител по английски език, 1 по български език и литература ипсихология, 1 по география, философия, етика и право, 1 по физика и математика

1 главен счетоводител в училище, счетоводство и контрол, компютърни умения

1 външен лектор по музика

1 детски учител – подготвителен клас, предучилищна педагогика

1 старши учител в детска градина, за с.Сваленик

4 учители в детска градина

1 охранител в училище, средно обр.

1 работник по поддръжка в детска градина, средно обр.

3 хигиенисти в детска градина, средно обр.

1 училищен психолог

1 програмист в училище, специалност КСТ

1 учител по математика

1 учител по рисуване – компютърни умения, 1 по музика, 3 по физическовъзпитание и спорт

2 учители по фризьорство

1 учител по география и

5 учители по английски език, 3 по немски език

1 учител по туризъм

4учители по информатика и информационни технологии

1учител по биология, 1 по физика и химия

1учител по корабоводене

9възпитатели начален курс на обучение

3 прислужници в училище, основно обр.

*За всички учителски места се изисквасъответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимовисше/полувисше специално образование).

 

1хигиенист – поддръжка на сервизни помещения, средно обр.

1 работник – поддръжкана футболен терен, средно обр.

1 шофьор на автобус,кат. Д, Е, средно обр., мин. 5 години опит

2 младши инженери –сървърна поддръжка, висше техническо обр./студенти, английски/немски език,работа в София

1 счетоводител и ТРЗ,висше икономическо обр., компютърни умения, шофьор кат.В, опит

2хигиенисти в търговски обект, средно/основно обр., работа на смени

1продавач на закуски, средно обр.

1 помощник – производсдтво на закуски, основно/средно обр., работа насмени, предлага се обучение

1инструктор по танци, средно обр., подходяща музикално-танцова култура

2оператори в производство на поливинилхлорид, средно/основно обр., опитът епредимство

1локомотивен машинист, средно обр., правоспособност

1търговец на автомобили, средно/висше обр., владеенето на английски/румънскиезик е предимство

1салонен управител, 2 бармани, 3 сервитьори в сладкарница, средно обр., опит

2готвачи – детско хранене, средно професионално обр. или завършен курс, 3 годиниопит

1огняр /на газ/ и портиер, основно/средно обр., правоспособност, опит

1административен секретар, средно обр., италиански и английски език, компютърни умения/по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1хигиенист в ресторант, средно/основно обр.

5спомагателни работници в производство на трикотаж, основно/средно обр.

1оператор – производство на печатни платки – ел.тестване, висше/средноелектротехническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство,компютърни умения, опит

2зареждачи и 2 оператори на полимерна линия, средно/основно обр., опит

2стругаро-фрезисти, средно обр., опит

1техник по поддръжка на машини с ЦПУ, висше техническо обр., английски език,компютърни умения, опит

1супервайзор производство, средно/висше техническо обр., владеенето на английскиезик е предимство, опит

1инженер по поддръжка на машини, висше техническо обр. – машинен инженер, работас компютър, владеенето на английски/френски език е предимство, 3 години опит

1 продавачконсултант на плодове и зеленчуци, основно/средно обр. /по чл.50 отЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1продавач консултант на плодове и зеленчуци, основно/средно обр. /по чл.36/1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 опаковач в шевно производство, основно/средно обр.

1 технически сътрудник, висше техническо/средно специално –машинен инженер/машинен техник, компютърни умения

1 шофьор, кат.С, средно обр.

3 дърводелци – производство на луксозна дървена дограма,средно обр., опит

1монтажник в мебелно производство, 2 години стаж

2заварчици шмиргелисти, средно обр., правоспособност, опит

1технически сътрудник, средно/висше обр., владеенето на английски/румънски езике предимство, компютърни умения