www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ

Цени на предлаганите услуги на "Топлофикация Русе" ЕАД

На основание Решение № Ц-029/ 28.06.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД
обявява, считано от 01.07.2010 г. цени на топлинна енергия, както следва:

еднокомпонентна цена топлинна енергия с топлоносител водна пара 85,06 лв/МВтч, без ДДС
еднокомпонетна цена топлинна енергия с топлоносител гореща вода 66,04 лв/МВтч, без ДДС

 

В изпълнение на това решение, "Топлофикация Русе" ЕАД ще произвежда и доставя топлинна енергия на своите абонати по най-ниска цена за страната, както и досега. Запазването на най-ниските цени е резултат от провежданата търговска политика на Дружеството, насочена към максимално удовлетворяване интересите на потребителите.

 

Цени на услугата “дялово разпределение на топлинна енергия” за абонатите на "Топлофикация Русе" ЕАД за периода ноември 2010 г. – октомври 2011 г.