www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Заглавие на страницата: "ОВЕРГАЗ - СЕВЕР - ЕАД РУСЕ"

Конкурентност на природния газ спрямо алтернативните

енергоносители в страната, 15 юни 2011 година

ЕнергоносителЦени, в сила от юли 2011 година
Номинална ценаПреизч. цена
лева/кВтч
Дизелово гориво за отопление1972,02лв/1000 литра0,230
Мазут 3%S1444,86лв/тон0,16
Пропан-бутан /за промишлени нужди/2456,40лв/тон0,214
Електрическа енергия


- дневна битова0.182лв/кВтч0.182
- нощна битова0.114лв/кВтч0.114
- средна битова (60/40)0.158лв/кВтч0.161
- стоп. и обществени нужди (НН) - с една скала0.197лв/кВтч0.197
Tоплинна енергия - cредна за топлофикационните дружества 97,82 лв/кВтч 0.098
Природен газ


- газопреносна мрежа638,57лв/1000 м30,069
- битови потребители (средна за дружествата на "Овергаз Инк. " АД;)927,22лв/1000 м30,100
- стопански потребители (средна за дружествата на "Овергаз Инк." АД;)801,08лв/1000 м30,086

* Всички посочени цени са с включен ДДС

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ

Количеството спестена енергия в резултат на повишаване на енергийната ефективност на горивната инсталация след газификацията се определя като разлика от вложената енергия в kWh или GJ при гориво природен газ и вложената енергия в kWh или GJ при гориво преди газификация. Количеството вложена енергия след газификация се определя, като консумирания природен газ се умножи на долната топлотворна способност на природния газ. Количеството на крайната енергия се определя като количеството на вложената енергия се умножи на КПД на котела на природен газ. Количеството вложена енергия преди газификация се определя, като количеството крайна енергия се раздели на КПД на котела на използваното гориво след газификация.

Забележка:
В цените е включено ДДС (20%).
Цените на течните горива са на рафинерия ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ Бургас АД (ефективни от 20 Юли 2011 г.) и включват дистрибуторска надценка 15% за дизелово гориво за отопление , мазут 3% S и пропан-бутан. Цените на електрическата енергия са ефективни от 01 юли 2011 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-22 от 29.06.2011 г.)
Цените на природния газ са ефективни от 01 юли 2011 г. (съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 29.06.2011 г.).
Средната цена на електрическата енергия за битови потребители е определена в съотношение 60% дневна и 40% нощна тарифа.

В цените са отчетени КПД на отделните котли.