www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Заглавие на страницата: "В и К ООД - РУСЕ"
Цени на вода за питейни нужди (в сила от 01.12.2009г на основание чл.6, ал.1, т.2, чл.12 и чл.13 и чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.4, ал.1, т.2, б.”а”, параграф 2, изреч. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и с решение № Ц-39 / 30.11.2009 г. на ДКЕВР):


За 1 куб.м. доставена вода (в лв) За 1 куб.м. отведена вода (в лв) Общо(в лв) Общо с начислен ДДС (в лв)
1. Население (физически лица) 1,42 0,15 1,57 1,88
2. Фирми (юридически лица) 1,42 0,15 1,57 1,88