www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Проекти на министерства и други ведомства
РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ 
Наименование на проекта Бенефициент Партньори  Екип по управление на проекта Описание на общата цел Източници на финансиране Обща стойност на проекта в това число   Дата на кандидатстване Дата на одобряване/ отхвърляне Времетраене Сключен договор - № и дата
Гранд Съфинансиране Начална дата Крайна дата
1 Красива България СОУ "Хр. Ботев" Община Русе Теодор Коцев Ремонт на покрив и носеща конструкция МС, Община Русе 266 598,00 133 299,00 133 299,00 вх.№ 52/04.02.2011г. 15.03.2011г./не е одобрен      
2 Красива България Ясла №1 и ДГ "Радост" Община Русе       266 384,00 133 192,00 133 192,00 вх.№ 53/04.02.2011г. не е одобрен      
3 Красива България Център за временно настаняване на бездомни хора Община Русе       134 113,00 67 056,00 67 057,00 вх.№ 54/04.02.2011г. не е одобрен      
4 За чиста ОС на тема "Обичам природата и аз участвам" ОДЗ "Снежанка" МОСВ и Община Русе Донка Здравкова Алипиева Проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи и обособяване на зона за отдих МОСВ 5 000,00     18.02.2011г. в процес на одобрение      
5 "Училищен плод" ОДЗ "Снежанка" ДФ "Земеделие" Донка Здравкова Алипиева, Петя Илиева, Мариела Йорданова Добавка плод и зеленчук към храната на 5-6 годишните деца ДФ "Земеделие" 4 208,56     29.06.2010г. 26.08.2010г.      
6 "Физическо възпитание и спорт" ОДЗ "Снежанка" МОМН Донка Здравкова Алипиева Финансиране приоритетните дейности на физическото възпитание и спорта МОМН 816,00     04.04.2011г. в процес на одобрение      
7 "Топло мляко" ОДЗ "Снежанка" МОМН Донка Здравкова Алипиева, Петя Илиева, Мариела Йорданова Добавка на топло мляко към храната на 5-6 годишните деца МОМН 6 465,00     15.01.2011г. 28.02.2011г.      
8 "Топло мляко" ЦДГ "Зора" МОМН Директор и счетоводител на ЦДГ "Зора" Добавка на топло мляко към храната на 5-6 годишните деца МОМН       10.02.2011г. 28.02.2011г.      
9 "Физическо възпитание и спорт" ЦДГ "Зора" МОМН Директор и счетоводител на ЦДГ "Зора" Определяне на минимални парични средства за ФЗС  ДБ, ОБ       11.03.2011г. в процес на одобрение      
10 За чиста ОС на тема "Обичам природата и аз участвам" ЦДГ "Зора" МОСВ и Община Русе Директор и счетоводител на ЦДГ "Зора" Проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи и обособяване на зона за отдих ПУДООС       02.2011г. в процес на одобрение      
11 "Ето ме-2" ЦДГ "Зора" Училища "Г. Цайст" - Холандия, НПО - Антверпен, Турция Директор на ЦДГ "Зора" Обучение на учители за работа с деца с аутизъм ЕС       20.02.2011г. в процес на одобрение      
12 За чиста ОС на тема "Обичам природата и аз участвам" ЦДГ "Иглика" МОСВ и Община Русе Елка Драганова, Румянка Вайбл, Ваня Александрова Проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи и обособяване на зона за отдих МОСВ 5 000,00     18.02.2011г. 10.04.2011г.      
13 "Училищен плод" ЦДГ " Иглика" ДФ "Земеделие" Иванка Маринова, Ваня Александрова Добавка плод и зеленчук към храната на 5-6 годишните деца ДФ "Земеделие" 3 736,00     01.09.2010г. 30.09.2010г.      
14 "Физическо възпитание и спорт" ЦДГ " Иглика" МОМН Румянка Вайбл, Радостина Иванова Финансиране приоритетните дейности на физическото възпитание и спорта МОМН 724,00     14.04.2011г. в процес на одобрение      
15 "Топло мляко" ЦДГ " Иглика" МОМН Иванка Маринова, Ваня Александрова Добавка на топло мляко към храната на 5-6 годишните деца МОМН 6 124,00     01.01.2011г. 10.02.2011г.      
16 "Учим-правейки, живеем-работейки" ЦДГ " Пинокио" и Асоциация Дислексия "България" Великобритания, Италия, Португалия, Испания, Румъния, Полша Цецка Тодорова Интегриране на деца със специални образователни потребности ЦРЧР за секторна програма "Коменски - Учене през целия живот" 39 116,60     02.2009г. 01.08.2009г. До 31.07.2011г.      
17 "Дискавъри 3" СОУ "В. Левски" Италия, Швеция, Турция, Кипър, Словения, Румъния Координатор: Жасмина Йонкова Оказване подкрепа на родители, учители и деца с дислекция при прехода между предучилищна и начална училищна степен ЦРЧР - Номинирана национална агенция ЕК по програма "Учене през целия живот" 21 514,13     02.2010г. 07.2010г.      
18 "В търсене на етностни съкровища" СОУ "В. Левски" Турция, Литва, Италия, Полша, Румъния Координатор: Георги Иванов Запознаване на децата с етническите особености и националните традиции, обичаи и символи. ЦРЧР - Номинирана национална агенция ЕК по програма "Учене през целия живот" 21 514,13     02.2010г. 07.2010г.      
19 Оптимизация на училищната мрежа - Мярка "Без свободен час" СОУ "В. Левски"   Координатор: Стефка Мънгова Постигане в максимална степен на общообразователния минимум от знания, умения и компетенции от срана на учащите се чрез непрекъсваемост на учебния процес. МОМН чрез финансиращия орган 16 214,00     03.2009г.,03.2010г.        
20 НП "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" СОУ "Васил Левски"   Росица Лясковска и Рая Цанева Осигуряване на възможност за допълнително обучение на деца с изявени способности в областите информационни технологии и биология. МОМН чрез финансиращия орган 975,00     07.2010г. 09.2010г.      
21 НП "Без свободен час" СОУ "Хр. Ботев"/учители Няма Соня Пенчева Заместване на учители които отсъстват от часове - 3-та поредна година МОНМ 14 210,00     26.03.2009г. 26.03.2009г./изпълнява се      
22 НП" С трижа за всеки ученик" СОУ "Хр. Ботев"/ученици от 5-12 клас Няма Страшимир Нанков Допълнителни часове за ученици явяващи се на олимпиади МОМН 2 275,00     15.04.2010г. 01.10.2011г./изпълнява се      
23 "Въглеродни детективи" СОУ "Хр. Ботев"/ученици от 5-7 клас Младежки Ротари клуб - Русе Ирена Ганчева Ефективно оползотворяване на енергията СОУ "Хр. Ботев" в края на проекта     14.10.2010г. 14.10.2010г./изпълнява се      
24 "Закуски 1-4 клас" СОУ "Хр. Ботев"/ученици от 1-4 клас ЕТ " Ралина Тодорова" Соня Пенчева, Страшимир Нанков Предоставяне на зякуски всеки ден на всяко дете МОНМ 24 748,00     10.01.2011г. 10.01.2011г./изпълнява се      
25 НК "За чиста ОС" СОУ "Хр. Ботев" Паркстрой Страшимир Нанков Озеленяване на вътрешен двор МОСВ 3 000,00     10.03.2011г. в процес на одобрение      
26 Спортна дейност и МТО СОУ "Хр. Ботев"/ученици от 1-12 клас Няма Стела Маринова, Страшимир Нанков Осигуряване на спортен лагер и закупуване на спортни съоръжения МОНМ 2 958,00     22.03.2011г. в процес на одобрение      
27 Спортна площадка СОУ "Хр. Ботев"/ученици от 1-12 клас Няма Ръководство на УН Изграждане на спортна площадка в двора на училището Фондация "Бербатов" 50 000,00     10.04.2011г. в процес на одобрение      
28 "Учене през целия живот" ОУ "Т. Кърджиев" Училище "Р. Петреску" - Румъния Координатор:Румяна Господинова Обмен на български и румънски ученици ЦРЧР за секторна програма "Коменски - Учене през целия живот" 39 116,60       20.08.2010г.      
29 Оптимизация на училищната мрежа - Мярка "Без свободен час" ОУ "Т. Кърджиев" Няма Царина Ненкова Подобряване качеството на учебно-възпитателната работа и дисциплината МОМН 3 112,00       15.03.2010г.      
30 Оптимизация на училищната мрежа - Мярка "Без свободен час" ОУ "Братя Миладинови"   Директор, пом. директор, гл. счетоводител Оптимизация на вътрешната структура по заместване МОМН 1 227,00     03.2010г.        
31 "С грижа за всеки ученик" - модул 2 ОУ "Братя Миладинови"   Директор, гл. счетоводител, учители Допълнително обучение на изоставащи ученици МОМН 3 080,00     07.2010г.        
32 "Училищен плод" ОУ "Братя Миладинови"   Директор, домакин   РА - фонд "Земеделие" 3 284,80     06.2010г.        
33 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по математика"- 7-ми клас 6 ученици от ОУ "Иван Вазов"   Валерия Пенчева, Гинка Станчева Осигуряване на допълнително обучение на 6 ученика от 7-ми клас за повишаване на нивото на постиженията им по математика МОМН 770,00     07.2010г. 09.2010г./изпълнява се      
34 “Посланици  на културата и езиците”,   “Емблеми и забележителности на  европейските градове”;   “ Великден” ОУ "Иван Вазов" Турция, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Гърция Координатор: Алексина Джурова Разширяване знанията за културното многообразие на страните- партньори, езикови компетентности ЦРЧР Програма Коменски ETWINNING виртуален     07.02.2011г. неприложимо      
35 "Да съхраним природата" ОУ "Иван Вазов" Община Русе Валерия Пенчева, Жасмина Щерева Формиране на съзнание за значимостта на околната среда МОСВ/ ПУДООС 5 648,48 4 968,48 680,00 17.02.2011г. в процес на одобрение      
36 "Посланици на културата и езиците" ОУ "Иван Вазов" Турция, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Гърция Валерия Пенчева, Жасмина Щерева, Алексина Джурова  Разширяване знанията за културното многообразие на страните- партньори, езикови компетентности. ЦРЧР Програма Коменски "Училищни партньорства" 21 514,13     07.02.2011г. в процес на одобрение      
37 Тайните на Мелпомена и детското любителско изкуство” ОУ "Иван Вазов" Няма Валерия Пенчева, Ралица Константинова   Развитие творческите заложби на децата посредством любителска театрална дейност. Община Русе 2 356,00 1 636,00 720,00 04.04.2011г. 04.2011г.      
38 Подпомагане на физическата култура и спорт  по ПМС 129” ОУ "Иван Вазов" Няма Валерия Пенчева, Вероника Попова   Подобряване на здравословното състояние на учениците Община Русе 2 055,00     06.04.2011г. 04.2011г.      
39 Юбилейна брошура "110 г. - читалище "А. Кънчев - 1901" и 7 г. Хор "Дунавски звуци" НЧ "Ангел Кънчев - 1901" - Русе няма М. Зебилянова - ръководител, М. Петева - автори на текста, П. Монев - художествена визия, Ц. Генова - редактор Опазване на културната памет чрез печатно издание за историята на читалището и неговия хор, както и рекламиране на културната му дейност Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата(ПППОИК) 2 561,00 1 400,00   05.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.7.2011 370/ 3.05.2011
40 От Дунав до Перперикон Сдружение "Импулс" няма П. Бонева- ръководител, Кр. Николаева- счетоводител, М. Савов - режисьор, П. Бонева, С. Малинова - хореографи Да се създаде продукт, който да представя България, танцовото изкуство и музика по нетрадиционен и атрактивен начин. Община Русе - ПППОИК 7 160,00 2 296,00   05.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.10.2011 361/ 3.05.2011
41 Човекът, който обичаше да се смее - Карло Голдони - "Слуга на двама господари" РУ "Ангел Кънчев" - Студентски театър "Пирон" ДТ "Сава Огнянов", ПГО "Недка Иван Лазарова" В. Петков - ръководител, режисьор и сценограф, Я. Кралева - счетоводител, К. Атанасова - музикално оформление, студенти - актьори Чрез смешното, парадоксалното и абсурдно действие да насочим любопитството на студенти и ученици към произведението на Голдони. Община Русе - ПППОИК 3 960,00 1 568,00   06.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.11.2011 371/3.05.2011
42 Река Дунав и Русе - съхраняване на градската културна и регионална идентичност Лайънс Клуб - Русе няма И. Ангелова - ръководител, Б. Бонев - счетоводител Съхраняване и социализация на градското културно-историческо наследство при съвременното развитие и новото строителство в централните части на големите градове Община Русе - ПППОИК 4 340,00 2 396,00   06.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.8.2011 360/2.05.2011
43 100 години Борис Василев Дружество на художниците - Русе Русенска художествена галерия  Ръководител на проекта /Златка Стойкова/, оперативен счетоводител, технически сътрудник, специалист по визуализации Популяризиране на твореца Борис Василев. . Община Русе - ПППОИК 4 389,00 2 400,00   06.4.2011 21.4.2011 15.4.2011 15.11.2011 369/3.05.2011
44 Деца и кукли за по-чист град, за по-чист свят Група за детски театър "Камила" ОУ "Христо Смирненски" Илия Деведжиев - ръководител, Росица Миновска-Деведжиева - режисьор, Огнян Балканджиев - Сценограф, Пламен Мирчев - Музика Чрез средствата на кукления театър да се създаде художествен театрален образователен спектакъл на тема екология. Община Русе - ПППОИК 5 020,00 2 336,00   06.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.11.2011 363/3.05.2011
45 Русе - европейска столица на културата? Форум за гражданско участие в културата Сдружение "Европейски пространства 21" няма Цветана Ненова - ръководител, Ива Таралежкова, Васил Радойновски - модератори Да насърчи гражданското участие в планиране и програмиране на културни политики на местно ниво. Община Русе - ПППОИК 4 690,00 2 312,00   06.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.7.2011 365/ 3.05.2011 г.
46 V. Международен фестивал "Театрален пристан на голямата река" ДТ "Сава Огнянов" - Русе няма Рашко Младенов - ръководител, Яна Бахчеванова - счетоводител, Крум Гергицов - драматург Да бъде провокиран интерес към изявите на ДТ "Сава Огнянов" Община Русе - ПППОИК 28 575,00 2 400,00   06.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.6.2011 364/3.05.2011
47 В подкрепа на културните предприемачи Клуб "Отворено общество" няма Даниела Янева - ръководител, експерт, обучители, счетоводител Да допринесе за осъществяването на концепцията за развитието на културното предприемачество в Община Русе. Община Русе - ПППОИК 4 320,00 2 400,00   05.4.2011 21.4.2011 Юни.11 Ноември.11 388/ 5.05.2011
48 Провеждане на VІІІ Международен конкурс "Франц Шуберт" - Русе 2011 Сдружение "Училищно настоятелство при НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе МК, Посолство на Австрия,Посолство на РФ, Община Русе, Фондация "Бистра и Галина" Д-р Стоян Стоянов - ръководител, Марина Николова - координатор, Красимира Денева - счетоводител Обогатяване професионалната подготовка на млади музиканти от средните и висши училища по изкуствата в България. Община Русе - ПППОИК 38 025,00 2 400,00   29.3.2011 21.4.2011 19.11.2011 24.11.2011 391/5.05.2011
49 Документален филм за Йосиф Цанков по случай 100 години от рождението му в Русе Възрожденско читалище "Зора 1866" - Русе няма Вл. Илиев - ръководител, Н. Василев - оператор, А. Димитрова, А. Заберски, А. Косев - консултанти, М. Дончева - счетоводител Създаване на документален филм, посветен на композитора Йосиф Цанков. Община Русе - ПППОИК 3 370,00 1 296,00   01.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.9.2011 368/3.05.2011
50 Заснемане на скулптура от фонда на РХГ за каталог Русенска художествена галерия няма Е. Великова - ръководител, Кр. Кирилова, М. Тодорова - уредници, Пл. Йорданов, Ст. Томанов - техн. екип, реставратор Осъществяване на първата стъпка към дигитализацията на фонда на РХГ и към създаването на единна програма за обработка и достъп до информация. Община Русе - ПППОИК 4 300,00 2 312,00   05.4.2011 21.4.2011 Юни.11 30.11.2011 392/ 5.05.2011
51 ІІ Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли "Културните центрове на Европа" НУИ "Проф. В. Стоянов" РТВЦ - Русе, Арена Медиа Мария Дуканова - ръководител, Иван Кочев - координатор, Марина Николова - технически асистент, Юлия Василева - счетоводител  Да популяризира китарното изкуство, като създаде възможност за изява на млади таланти от България и чужбина. Община Русе - ПППОИК 4 100,00 1 680,00   29.3.2011 21.4.2011 02.5.2011 03.5.2011 351/ 02.05.2011
52 Лятна детска академия 2011 Фондация "Бистра и Галина" няма Диана Антонова - ръководител, координатори Предоставяне на възможност на талантливи деца от Русе и региона за придобиване на знания и умения в различни сфери на науката и изкуството.  Община Русе - ПППОИК 12 450,00 2 400,00   01.4.2011 21.4.2011 04.7.2011 15.7.2011 362/ 3.05.2011
53 Представяне на град Русе като домакин на Световен конгрес и кинофестивал Федерация "Алтернативно кино" няма Вл. Илиев - ръководител, В. Алахверджиев - сценарист,режисьор, счетоводител Информиране на участниците в Световния конгрес и фестивал на УНИКА в Люксембург за детайлите относно участието им на форума в Русе Община Русе - ПППОИК 6 820,00 2 176,00   05.4.2011 21.4.2011 Април.11 31.8.2011 367/ 3.05.2011
54 Енциклопедичен справочник "Лицата на Русе. Личностите в историята на града до средата на ХХ век" Регионален исторически музей - Русе няма Н. Ненов - ръководител, Ст. Йорданов - автор, М. Бърчева - автор, Пл. Монев - художник, М. Шекерова - фотограф Запълване на една от най-съществените празнини, свързани с изучаването и познаването на русенската история. Община Русе - ПППОИК 8 000,00 2 320,00   05.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.9.2011 366/ 3.05.2011
55 Green Rock Fest - Ruse 2011 НЧ "Захари Стоянов - 1937" Община Русе Пл. Бояджиев - ръководител, М. Атанасова - координатор, Ст. Ангелова - технически сътрудник, Г. Ангелова - счетоводител Популяризиране на рок музиката сред младите хора, обединяването им в името на изкуството. Община Русе - ПППОИК 7 580,00 2 400,00   06.4.2011 21.4.2011 15.9.2011 15.10.2011 387/ 5.05.2011
56 Открит сезон Сдружение "Артистисимо" Национален образователен форум - София, Русенска художествена галерия, Държавен куклен театър - Русе Иглика Пеева - ръководител и сценарист, Александър Илиев - ръководител на трупата, режисьор Приобщаване на най-широка аудитория в Община Русе, Община Иваново и на национално ниво към продукцията на младите творци от сдружение "Артистисимо" Община Русе - ПППОИК 4 450,00 1 920,00   06.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.6.2011 323/ 26.04.2011
57 Блусфест Русе 2011 Сдружение "Блусфест" няма Стайко Стайков - ръководител, Ангел Митев - координатор, Николай Ханджиев - счетоводител Продължаване на традициите на Международния блус фестивал в Русе. Община Русе - ПППОИК 20 000,00 2 400,00   06.4.2011 21.4.2011 23.6.2011 24.6.2011 390/ 5.05.2011
58 Алманах за историята на Русе, т. 11 ЛЕНИ - АН ЕООД няма Вяра Косева - координатор, доц. д-р Златоживка Здравкова - ръководител и гл. редактор  Издаване на 11 том на "Алманах за историята на Русе". Община Русе - ПППОИК 4 298,92 2 295,00   04.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.9.2011 373/ 3.05.2011
59 Конкурс по художествено слово за изпълнение на произведения от възрожденски автори Сдружение "ПРО АРТ" РИМ - Русе О. Дяков - ръководител и сценарист, П. Венелинова, И. Деведжиев - водещи, М. Петкова, П. Райков - координатори, П. Желязкова - счетоводител Да се стимулира в подрастващите интерес към българските класически поети и прозаици. Община Русе - ПППОИК 3 500,00 1 840,00   05.4.2011 21.4.2011 01.11.2011 01.11.2011 389/ 5.05.2011
60 Аз, Градът Община Русе Сдружение "Европейски пространства 21" Ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудници Чрез инструментариума на културните интервенции, да се допринесе за устойчивото градско развитие на Русе. ОПРР "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" 842 065,99 799 962,69 42 103,30 28.2.2011 30.6.2011      
61 МФ "Мартенски музикални дни" Община Русе НУИ "Проф. В. Стоянов", Държавна опера - Русе, Министерство на културата,Посолство на Австрия Ръководител, координатори Стимулира междукултурния диалог и развитието на културния живот в Русе Община Русе, МК, Френски институт - София, Посолство на Австрия, спонсори 315 198,00 125 198,00 190 000,00   Проектът е реализиран 16.03 - 02.04.2011      
62 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Тетово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
63 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Сандрово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
64 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Долно Абланово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 250,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
65 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Хотанца Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
66 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. гр. Мартен Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
67 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Просена  Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 250,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
68 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Николово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
69 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Семерджиево Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
70 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Червена вода Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
71 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Ново село Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 300,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
72 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Ястребово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 250,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
73 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Басарбово Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 250,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
74 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. км. Бъзън Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 250,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
75 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. кв. Долапите Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 200,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
76 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. кв. Ср. Кула Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 200,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011  
77 НП "ОСПОЗ" - 2011 г. кв. ДЗС и Образцов чифлик Община Русе М. Димова  Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени МТСП 200,00     12.11.2010 27.12.2010 01.4.2011 01.10.2011