www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА 2011 Г. ОТ ОБЩИНА РУСЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА
РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ - ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ "КУЛТУРА" 2011Г.
Наименование на проекта Бенефициент Партньори  Екип по управление на проекта Описание на общата цел Източници на финансиране Обща стойност на проекта в това число   Дата на кандидатстване Дата на одобряване/ отхвърляне Времетраене Сключен договор - № и дата
Грант Съфинансиране Начална дата Крайна дата
1 Юбилейна брошура "110 г. - читалище "А. Кънчев - 1901" и 7 г. Хор "Дунавски звуци" НЧ "Ангел Кънчев - 1901" - Русе няма М. Зебилянова - ръководител, М. Петева - автори на текста, П. Монев - художествена визия, Ц. Генова - редактор Опазване на културната памет чрез печатно издание за историята на читалището и неговия хор, както и рекламиране на културната му дейност Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  2561 1400 05.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.7.2011 370/ 3.05.2011
2 От Дунав до Перперикон Сдружение "Импулс" няма П. Бонева- ръководител, Кр. Николаева- счетоводител, М. Савов - режисьор, П. Бонева, С. Малинова - хореографи, Вл. Илиев - автор ва мултимедията, И. Кулева - костюми, П. Бонева - музикално оформление, танцово студио "Импулс" Да се създаде продукт, който да представя България, танцовото изкуство и музика по нетрадиционен и атрактивен начин. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  7160 2296 05.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.10.2011 361/ 3.05.2011
3 Човекът, който обичаше да се смее - Карло Голдони - "Слуга на двама господари" РУ "Ангел Кънчев" - Студентски театър "Пирон" ДТ "Сава Огнянов", ПГО "Недка Иван Лазарова" В. Петков - ръководител, режисьор и сценограф, Я. Кралева - счетоводител, К. Атанасова - музикално оформление, студенти - актьори Чрез смешното, парадоксалното и абсурдно действие да насочим любопитството на студенти и ученици към произведението на Голдони. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  3960 1568 06.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.11.2011 371/3.05.2011
4 Река Дунав и Русе - съхраняване на градската културна и регионална идентичност Лайънс Клуб - Русе няма И. Ангелова - ръководител, Б. Бонев - счетоводител,  Да се представи пред обществеността на гр. Русе и гериона иновативен, субкултурен продукт, представляващ цялата градска среда от централните зони до р. Дунав, като се разработи методически подход за съхраняване и социализация на градското културно-историческо наследство при съвременното развитие и новото строителство в централните части на големите градове Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4340 2396 06.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.8.2011 360/2.05.2011
5 100 години Борис Василев Дружество на художниците - Русе Русенска художествена галерия  Ръководител на проекта /Златка Стойкова/, оперативен счетоводител, технически сътрудник, специалист по визуализации Популяризиране на твореца Борис Василев като представител на многообразни жанрове на изкуствата в Русе и региона. Популяризиране на културното наследство и заздравяване на връзката между млади и утвърдени творци. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4389 2400 06.4.2011 21.4.2011 15.Април.11 15.11.2011 369/3.05.2011
6 Деца и кукли за по-чист град, за по-чист свят Група за детски театър "Камила" ОУ "Христо Смирненски" Илия Деведжиев - ръководител, Росица Миновска-Деведжиева - режисьор, Огнян Балканджиев - Сценограф, Пламен Мирчев - Музика Чрез средствата на кукления театър да се създаде художествен театрален образователен спектакъл на тема екология. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  5020 2336 06.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.11.2011 363/3.05.2011
7 Русе - европейска столица на културата? Форум за гражданско участие в културата Сдружение "Европейски пространства 21" няма Цветана Ненова - ръководител, Ива Таралежкова, Васил Радойновски - модератори Да насърчи гражданското участие в планиране и програмиране на културни политики на местно ниво. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4690 2312 06.4.2011 21.4.2011 Май.11 31.7.2011 365/ 3.05.2011 г.
8 V. Международен фестивал "Театрален пристан на голямата река" ДТ "Сава Огнянов" - Русе няма Рашко Младенов - ръководител, Яна Бахчеванова - счетоводител, Крум Гергицов - драматург, Цветанка Бакалова - артистичен секретар, Камелия Монева - връзки с обществеността Да бъде провокиран интерес към изявите на ДТ "Сава Огнянов", което да доведе до издигане на неговия авторитет като един от водещите културни институти в Русе и страната. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  28 575 2400 06.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.6.2011 364/3.05.2011
9 В подкрепа на културните предприемачи Клуб "Отворено общество" няма Даниела Янева - ръководител, експерт, обучители, счетоводител Да допринесе за осъществяването на концепцията за развитието на културното предприемачество в Община Русе. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4 320 2400 05.4.2011 21.4.2011 Юни.11 Ноември.11 388/ 5.05.2011
10 Провеждане на VІІІ Международен конкурс "Франц Шуберт" - Русе 2011 Сдружение "Училищно настоятелство при НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе МК, Посолство на Австрия, Дом Витгенщайн - Виена, Посолство на РФ, Област Русе, Община Русе, РТВЦ - Русе, Фондация "Бистра и Галина" Д-р Стоян Стоянов - ръководител, Марина Николова - координатор, Красимира Денева - счетоводител Обогатяване професионалната подготовка на млади музиканти от средните и висши училища по изкуствата в България чрез създаване на конкурентна среда за изява и възможности за творческо общуване с изпълнители от чужбина. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  38 025 2400 29.3.2011 21.4.2011 19.11.2011 24.11.2011 391/5.05.2011
11 Документален филм за Йосиф Цанков по случай 100 години от рождението му в Русе Възрожденско читалище "Зора 1866" - Русе няма Вл. Илиев - ръководител, сценарист, режисьор, Н. Василев - оператор, В. Михов - звукооператор, А. Димитрова - консултант, А. Заберски - консултант, А. Косев - консултант, М. Дончева - счетоводител Създаване на документален филм, посветен на композитора Йосиф Цанков. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  3 370 1296 01.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.9.2011 368/3.05.2011
12 Заснемане на скулптура от фонда на РХГ за каталог Русенска художествена галерия няма Е. Великова - ръководител, Кр. Кирилова - уредник, М. Тодорова - уредник, Пл. Йорданов, Ст. Томанов - техн. екип, реставратор, В. Русев - фотограф Осъществяване на първата стъпка към дигитализацията на фонда на РХГ и към създаването на единна програма за обработка и достъп до информация. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4 300 2312 05.4.2011 21.4.2011 Юни.11 30.11.2011 392/ 5.05.2011
13 ІІ Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли "Културните центрове на Европа" НУИ "Проф. В. Стоянов" РТВЦ - Русе, Арена Медиа Мария Дуканова - ръководител, Иван Кочев - координатор, Марина Николова - технически асистент -  Юлия Василева - счетоводител  Да популяризира китарното изкуство, като създаде възможност за изява на млади таланти от България и чужбина. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4 100 1680 29.3.2011 21.4.2011 02.5.2011 03.5.2011 351/ 02.05.2011
14 Лятна детска академия 2011 Фондация "Бистра и Галина" няма Диана Антонова - ръководител, координатори Предоставяне на възможност на талантливи деца от Русе и региона за придобиване на знания и умения в различни сфери на науката и изкуството под формата на извънучилищни форми на обучение и едновременно с това осигуряване на интересни развлечения през лятото.  Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  12 450 2400 01.4.2011 21.4.2011 04.7.2011 15.7.2011 362/ 3.05.2011
15 Представяне на град Русе като домакин на Световен конгрес и кинофестивал Федерация "Алтернативно кино" няма Вл. Илиев - ръководител, В. Алахверджиев - сценарист,режисьор, счетоводител, В. Христов - художник - дизайнер, Бр. Попов - компютърен специалист, В. Михов - звукооператор и звукорежисьор, Л. Багдасарян - сътредник, Т. Алахверджиева - редактор и преводач, Д. Илиева - сътрудник и преводач, Н. Василев оператор и организационен сътрудник, Др. Спасов - сътрудник Информиране на участниците в Световния конгрес и фестивал на УНИКА в Люксембург за детайлите относно участието им на форума в Русе Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  6 820 2176 05.4.2011 21.4.2011 Април.11 31.8.2011 367/ 3.05.2011
16 Енциклопедичен справочник "Лицата на Русе. Личностите в историята на града до средата на ХХ век" Регионален исторически музей - Русе няма Н. Ненов - ръководител, Ст. Йорданов - автор, М. Бърчева - автор, Пл. Монев - художник, М. Шекерова - фотограф Запълване на една от най-съществените празнини, свързани с изучаването и познаването на русенската история, даване на достъпна информация за хората, допринесли с дейността си за утвърждаването на Русе като един от най-значимите български градове. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  8 000 2320 05.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.9.2011 366/ 3.05.2011
17 Green Rock Fest - Ruse 2011 НЧ "Захари Стоянов - 1937" Община Русе Пл. Бояджиев - ръководител, М. Атанасова - координатор, Ст. Ангелова - технически сътрудник, Г. Ангелова - счетоводител Популяризиране на рок музиката сред младите хора, обединяването им в името на изкуството. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  7 580 2400 06.4.2011 21.4.2011 15.9.2011 15.10.2011 387/ 5.05.2011
18 Открит сезон Сдружение "Артистисимо" Национален образователен форум - София, Русенска художествена галерия, Държавен куклен театър - Русе Иглика Пеева - ръководител и сценарист, Александър Илиев - ръководител на трупата, режисьор Приобщаване на най-широка аудитория в Община Русе, Община Иваново и на национално ниво към продукцията на младите творци от сдружение "Артистисимо" Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4450 1920 06.4.2011 21.4.2011 Април.11 30.6.2011 323/ 26.04.2011
19 Блусфест Русе 2011 Сдружение "Блусфест" няма Стайко Стайков - ръководител, Ангел Митев - координатор, Николай Ханджиев - счетоводител Продължаване на традициите на Международния блус фестивал в Русе, който представя на една сцена формации и солисти от двете разклонения на блуса - джазмени и рок музиканти. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  20 000 2400 06.4.2011 21.4.2011 23.6.2011 24.6.2011 390/ 5.05.2011
20 Алманах за историята на Русе, т. 11 ЛЕНИ - АН ЕООД няма Вяра Косева - координатор, доц. д-р Златоживка Здравкова - ръководител и гл. редактор  Издаване на 11 том на "Алманах за историята на Русе" с научни статии от доц. д-р Зл. Здравкова, ас. Р. Златева, докторант М. Папазова, доц. д-р Л. Златев, доц. д-р А. Колев, Х. Лебикян, докторант В. Радева, доц. Ж. Душков, Ст. Станчев, Г. Джурова, Ив. Марков, Ст. Маринова, доц. д-р В. Дойков. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  4298,92 2295 04.4.2011 21.4.2011 Май.11 30.9.2011 373/ 3.05.2011
21 Конкурс по художествено слово за изпълнение на произведения от възрожденски автори Сдружение "ПРО АРТ" РИМ - Русе О. Дяков - ръководител и сценарист, П. Венелинова, И. Деведжиев - водещи, М. Петкова, П. Райков - координатори, П. Желязкова - счетоводител, П. Нейков - осветител Да се стимулира в подрастващите интерес към българските класически поети и прозаици. Община Русе - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата  3500 1840 05.4.2011 21.4.2011 01.11.2011 01.11.2011 389/ 5.05.2011
22 Аз, Градът Община Русе Сдружение "Европейски пространства 21" Ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудници Чрез инструментариума на културните интервенции, да се допринесе за устойчивото градско развитие на един от символните български градове -  Русе, в неговите многобройни измерения - активно включване на различни социални групи в живота на града, икономически просперитет, интегриране на градската територия и приобщаване на периферните и най-слабо облагодетелствани  райони към центъра на града, популяризиране и защита на културното наследство, предоставяне на достъп до уникални и иновативни по своята същност и изпълнение културни продукти. ОП "Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" 842 065,99 799 962,69 42 103,30 28.2.2011 одобрен
23 МФ "Мартенски музикални дни" Община Русе НУИ "Проф. В. Стоянов", Държавна опера - Русе, ОП "Доходно здание", Министерство на културата, Френски институт - София, Посолство на Австрия Ръководител, координатори Стимулира междукултурния диалог и развитието на културния живот в Русе, както и професионалното развитие на местните културни дейци, изгражда нови публики. Община Русе, МК, Френски институт - София, Посолство на Австрия, спонсори 315 198 125 198 190 000 Проектът е реализиран 16.03 - 02.04.2011