www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИКОНОМИКАТА В РУСЕ

Географското положение на Русе го поставя в център на важен републикански транспортен кръстопът. Тук се пресичат два от основните евро транспортни коридора - №7 и №9. Градът на практика има развити всички  видове транспорт – автомобилен, воден, железопътен, въздушен.

Сравнително отдалечен от някои от големите градове в България, София – 324 км, Пловдив – 300 км, Бургас – 294 км, като граничен град, Русе е на много по-малко разстояние от румънската столица Букурещ – близост, която носи в себе си потенциал и възможности за развитие – икономически връзки, съвместно ползване на транспортна инфраструктура, пазар на стоки и услуги, комбинирани туристически програми.

„Оргахим" АД е сред големите предприятия в областта на химическата и нефропреработвателната промишленост – дружеството е най-големият български производител на водоразтворими бои и мазилки за вътрешно и външно измазване, водещ български производител на суровини и неорганични оцветители за лакове и бои. В информационната рейтингова система на българските предприятия BEIS на Българската стопанска камара фирма „Оргахим” се посочва на първо място в община русе по критерия приходи от печалби.

В тези сектори трябва да се посочат имената на „Приста ойл" АД  – произвежда моторни масла и акумулатори с ISO сертификат; „Евро ойл” ООД, „Лубрика” ООД – производство и търговия с химически продукти, „Овергаз север” ЕАД - производство и разпределение на газообразни горива, „Екон 91” ООД – производство на каучук, „Мегахим” АД.

Основните видове производства в сектора на машиностроенето, машинното инженерство и металопроизводството  са селскостопански машини, плавателни съдове, части за автомобили. Сред най-новите инвеститори в този сектор е френската фирма «Монтюпе», която отвори врати през 2008 г. и сега функционира върху терен от 140 хил. кв. метра в Индустриалния парк. В «Монтюпе» се произвеждат части за двигатели и части за окачване на автомобили, като цялата продукция е предназначена за най-големите автомобилостроителни компании в света Ауди, БМВ, Форд, Рено и др.

В този бранш водещи имена са „Дунарит" АД – пластични продукти за електроинженерство, експлозиви, барут, детонатори, железопътно оборудване, оборудване за защита на   посевите и др.; „Жити" АД – производство на жици, гвоздеи и продукти от жици, „Русенска корабостроителница" ЕАД – производство на кораби и корабни  влекачи, „Руболт" АД, Русе – производство на специални машини, свързващи елементи и детайли, „Спарки" АД – производство на мотокари и пътностроителни машини, „Атлас Копко Лифтън"  – производство на хидравлична техника. Списъкът на водещите фирми в сферата на машиностроенето би бил непълен без "Витте Аутомотив България", собственост на немската фирма Witte Automotive GmbH – производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, а също така и без единственият производител на локомотиви в България «Експрес сервиз» ООД.

Електронната промишленост с производство на печатни платки е представена от „СЕТ АД“

В съвременната икономика на града преобладават отраслите на леката промишленостшивашка, текстилна и хранително-вкусова.

Шивашката промишленост е бранш, който доминира в икономическия профил на общината и осигурява постоянна заетост. Броят на шивашките фирми в Русе е над 250. Според собствена информация на Община Русе повече от 50 шивашки предприятия  работят на ишлеме и осигуряват продукция за  пазарите на Германия, Франция, Италия и Средния Изток. Сред водещите в бранша са «Топ мен», BTB, „Арда», «Данини фешън», «Аристон С», «Маркам фешън».

Русе е с дългогодишни традиции в производството на чорапи и текстил, като водещите представители в този сектор са „Юта” АД, „Фазан” АД (наследник на първата българска чорапена фабрика), „Prestige socks”, „Феникс 94”, „Три Ко” ООД и др.

Хранителната индустрия също е добре развита. Сред по-големите предприятия е „Винпром Русе" АД, една от най-големите винарни в страната с три изби, цех за стабилизация на вината, два цеха за бутилиране, дестилационна и лаборатория. „Хлебна мая" АД Русе - единственият български производител на мая, „Захар Био" ООД –  преработва сурова захар за индустриални и домашни нужди.

Добивната промишленост в общината е представена от «Дунавски драгажен флот» ЕАД с основна дейност добив и преработка на инертни материали от река Дунав.

ТЕЦ Русе Изток има капацитет за производство на еленергия от 400 MW (2 турбини по 30 MW, 2 по 60 MW и 2 по 110 MW), a ТЕЦ Русе Запад е с топлинна мощност от 41 MW.

Свободна зона – Русе ЕАД е най-голямата и най-добре развитата в Република България. Едноличен собственик на капитала е "Национална компания Индустриални Зони" ЕАД. Свободна зона – Русе е считана за най-добре развития логистичен и индустриален център и е сериозно преимущество за привличане на чужди инвеститори.

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД, също едно от предприятията, които определят икономическия облик на общината - ръководи дейността на няколко основни български пристанища, разположени на р.Дунав.

Важна част от икономическия профил на община Русе е наличието на Индустриален парк, който се простира на обща площ 638 дка - около 90 дка от тях са ангажирани с обслужващи градската и техническата инфраструктура обекти.

Сред стратегическите инвеститори, които вече работят в Индустриалния парк, са френският  производител на автомобилни детайли "Монтюпе", испанският производител на подова и стенна керамика "Керос България". Списъкът продължава със строителните фирми  "Бългериън Пропърти Девелъпмънтс" и "Уббикалиа България", както и от "Тамарес Индъстрис България" – производител на машинни части.

Логистичен парк Русе е проект «Бългериън Пропърти Девелъпмънтс» EOOД, разположен на терен с площ 54 000 кв.м. в индустриалната зона в местността  „Слатина” на разстояние 1.5 км от Дунав мост, 3 км от центъра на Русе и на 80 км разстояние от Букурещ.

Бизнес парк Русе е проект в непосредствено съседство с Mall Rousse, който се реализира изцяло от инвестиционното дружество RESB (Real Estate Services Bulgaria) в партньорство с русенската фирма „Ирис“ АД. 

Въпреки проблемите, поставени от кризата пред инвеститорите, в Русе вече работят големи компании, които осигуряват определено ниво на заетост в общината. Вече отвориха врати търговско-развлекателните центрове „МегаМол Русе” - съвместен проект на листвания на лондонската фондова борса фонд ECDC (European Convergence Development Company Limited) и българската компания Мегахим АД, и Mall Rousse на компанията RESB. Реномирани търговски вериги инвестираха в общината и отвориха свои обекти в продължение на кратко време – Метро кеш енд Кери, Билла, Кауфланд, Технополис, Техномаркет, Мосю Бриколаж, Практикер, Пени маркет, Лидъл, Карфур, Пикадили и др. Неизбежно обаче се появи и спадът на инвестиционни намерения в периода след 2007 г. със задълбочаването на глобалната криза. Строежът на комплекс Galleria Russe, инвестиция на Global Trade Centre SA, е спрян за неопределено време, а  инвеститорите търсят начин за продажба на активите си, закупени в Русе. Кризата отложи откриването и на Danube mall, разположен на четири пътни артерии при входа на Дунав мост. Финансирането на този търговско-развлекателен център е от австрийската компания Hypo Alpe-Adria-Leasing.

Очаква се завършването на обекта „Гранд плаза Русе” да има положително влияние върху общинската икономика, развитието на спорта, възможностите за международно сътрудничество в различни сфери. Това е грандиозен проект – спортно-развлекателен, търговски и обществено-обслужващ център. Инвеститор е „Проект Русе” АД – дружество, резултат от сътрудничеството на Община Русе, "Приста порт" АД, "Денси Строй" ЕООД и "Готи" ЕООД.

Равнището на безработицата на територията на Община Русе за месец април 2011 г. е 6,27%, за Област Русе – 8,51% и за страната – 9,29%, като за същият период на 2010 година е 7,74% за Общината, за област Русе 10,38% и за страната 10,14%.

 За месец юни 2011 г. безработните лица на територията на Общината са 5 045 души, за Област Русе – 9 543 души и за страната 318 337 души.

Населението на Община Русе, по настоящ адрес към 19.07.2011 г. в т.ч. 13 населени места към нея е 182 105, от които мъже 88 442 и жени 93 663. Само за град Русе са 163 536 души, от които мъже 79 284 и жени 84 252.

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година от  Института за пазарна икономика и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Русе заема второто място, като в класацията са включени всички 28 области в България, като всяка е представена от едни град – областният център. Оценката е формирана на база изследваните области – „данъци и такси”, „администрация” и „икономическа активност”.

 

 

Русе, 12.09.2011 г.                                                                              дирекция ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ