www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ В РУСЕ

Географскотоположение на Русе го поставя в център на важен републикански транспортенкръстопът. Тук се пресичат два от основните евро транспортни коридора - №7 и№9. Градът на практика има развити всички видове транспорт – автомобилен, воден, железопътен, въздушен.

Сравнителноотдалечен от някои от големите градове в България, София – 324 км, Пловдив – 300 км, Бургас – 294 км, като граничен град,Русе е на много по-малко разстояние от румънската столица Букурещ – близост,която носи в себе си потенциал и възможности за развитие – икономически връзки,съвместно ползване на транспортна инфраструктура, пазар на стоки и услуги,комбинирани туристически програми.

„Оргахим"АД е сред големите предприятия в областта на химическата и нефропреработвателната промишленост – дружеството енай-големият български производител на водоразтворими бои и мазилки за вътрешнои външно измазване, водещ български производител на суровини и неорганичниоцветители за лакове и бои. В информационната рейтингова система на българскитепредприятия BEIS на Българската стопанска камара фирма „Оргахим” се посочва напърво място в община русе по критерия приходи от печалби.

Втези сектори трябва да се посочат имената на „Приста ойл" АД  – произвежда моторни масла и акумулатори сISO сертификат; „Евро ойл” ООД, „Лубрика” ООД – производство и търговия схимически продукти, „Овергаз север” ЕАД - производство и разпределение нагазообразни горива, „Екон 91”ООД – производство на каучук, „Мегахим” АД.

Основнитевидове производства в сектора на машиностроенето,машинното инженерство и металопроизводството  са селскостопанскимашини, плавателни съдове, части за автомобили. Сред най-новите инвеститори втози сектор е френската фирма «Монтюпе», която отвори врати през 2008 г. и сега функциониравърху терен от 140 хил. кв. метра в Индустриалния парк. В «Монтюпе» сепроизвеждат части за двигатели и части за окачване на автомобили, като цялатапродукция е предназначена за най-големите автомобилостроителни компании в светаАуди, БМВ, Форд, Рено и др.

В този браншводещи имена са „Дунарит" АД – пластични продукти за електроинженерство,експлозиви, барут, детонатори, железопътно оборудване, оборудване за защитана   посевите и др.; „Жити" АД – производство на жици, гвоздеи ипродукти от жици, „Русенска корабостроителница" ЕАД – производство накораби и корабни  влекачи, „Руболт" АД, Русе – производство наспециални машини, свързващи елементи и детайли, „Спарки" АД – производствона мотокари и пътностроителни машини, „Атлас Копко Лифтън"  – производство на хидравлична техника.Списъкът на водещите фирми в сферата на машиностроенето би бил непълен без "Витте Аутомотив България",собственост на немската фирма Witte Automotive GmbH – производство наелектронни и механични части за автомобилната индустрия, а също така и безединственият производител на локомотиви в България «Експрес сервиз» ООД.

Електронната промишленост спроизводство на печатни платки е представена от „СЕТ АД“

Всъвременната икономика на града преобладават отраслите на леката промишленостшивашка, текстилна и хранително-вкусова.

Шивашката промишленост е бранш, койтодоминира в икономическия профил на общината и осигурява постоянна заетост.Броят на шивашките фирми в Русе е над 250. Според собствена информация наОбщина Русе повече от 50 шивашки предприятия работят на ишлеме и осигуряват продукция за  пазарите на Германия,Франция, Италия и Средния Изток. Сред водещите в бранша са «Топ мен», BTB,„Арда», «Данини фешън», «Аристон С», «Маркам фешън».

Русе е сдългогодишни традиции в производството на чорапии текстил, като водещите представители в този сектор са „Юта” АД, „Фазан”АД (наследник на първата българска чорапена фабрика), „Prestige socks”, „Феникс 94”,„Три Ко” ООД и др.

Хранителната индустрия също е добреразвита. Сред по-големите предприятия е „Винпром Русе" АД, една отнай-големите винарни в страната с три изби, цех за стабилизация на вината, двацеха за бутилиране, дестилационна и лаборатория. „Хлебна мая" АД Русе -единственият български производител на мая, „Захар Био" ООД – преработва сурова захар за индустриални и домашни нужди.

Добивната промишленост в общината епредставена от «Дунавски драгажен флот» ЕАД с основна дейност добив ипреработка на инертни материали от река Дунав.

ТЕЦ Русе Изток има капацитет запроизводство на еленергия от 400 MW (2 турбини по 30 MW, 2 по 60 MW и 2 по 110MW), a ТЕЦ Русе Запад е с топлинна мощност от 41MW.

Свободна зона – Русе ЕАД е най-голямата и най-добреразвитата в Република България. Едноличенсобственик на капитала е "Национална компания Индустриални Зони" ЕАД. Свободна зона – Русе е считана за най-добреразвития логистичен и индустриален център и е сериозно преимущество запривличане на чужди инвеститори.

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД, същоедно от предприятията, които определят икономическия облик на общината -ръководи дейността на няколко основни български пристанища, разположени нар.Дунав.

Важна част отикономическия профил на община Русе е наличието на Индустриален парк, който сепростира на обща площ 638 дка - около 90 дка от тях са ангажирани с обслужващиградската и техническата инфраструктура обекти.

Средстратегическите инвеститори, които вече работят в Индустриалния парк, сафренският  производител на автомобилнидетайли "Монтюпе", испанският производител на подова и стеннакерамика "Керос България". Списъкът продължава със строителнитефирми  "Бългериън ПропъртиДевелъпмънтс" и "Уббикалиа България", както и от "ТамаресИндъстрис България" – производител на машинни части.

Логистичен парк Русе е проект«Бългериън Пропърти Девелъпмънтс» EOOД, разположен на терен с площ 54 000кв.м. в индустриалната зона в местността „Слатина” на разстояние 1.5 км от Дунав мост, 3 км от центъра на Русе и на 80 км разстояние от Букурещ.

Бизнес парк Русе е проект внепосредствено съседство с Mall Rousse, който се реализира изцяло отинвестиционното дружество RESB (Real Estate Services Bulgaria) в партньорство срусенската фирма „Ирис“ АД. 

Въпрекипроблемите, поставени от кризата пред инвеститорите, в Русе вече работят големикомпании, които осигуряват определено ниво на заетост в общината. Вече отворихаврати търговско-развлекателните центрове „МегаМол Русе” - съвместен проект налиствания на лондонската фондова борса фонд ECDC (European ConvergenceDevelopment Company Limited) и българската компания Мегахим АД, и Mall Rousseна компанията RESB. Реномирани търговски вериги инвестираха в общината иотвориха свои обекти в продължение на кратко време – Метро кеш енд Кери, Билла,Кауфланд, Технополис, Техномаркет, Мосю Бриколаж, Практикер, Пени маркет,Лидъл, Карфур, Пикадили и др. Неизбежно обаче се появи и спадът наинвестиционни намерения в периода след 2007 г. със задълбочаването на глобалнатакриза. Строежът на комплекс Galleria Russe,инвестиция на Global Trade Centre SA, е спрян за неопределено време, а  инвеститорите търсят начин за продажба наактивите си, закупени в Русе. Кризата отложи откриването и на Danube mall,разположен на четири пътни артерии при входа на Дунав мост. Финансирането натози търговско-развлекателен център е от австрийската компания HypoAlpe-Adria-Leasing.

Очаква се завършването на обекта „Гранд плазаРусе” да има положително влияние върху общинската икономика, развитието наспорта, възможностите за международно сътрудничество в различни сфери. Това еграндиозен проект – спортно-развлекателен, търговски и обществено-обслужващцентър. Инвеститор е „Проект Русе” АД – дружество, резултат от сътрудничествотона Община Русе, "Приста порт" АД, "Денси Строй" ЕООД и "Готи"ЕООД.

Равнището на безработицата натериторията на Община Русе за месец април 2011 г. е 6,27%, за ОбластРусе – 8,51% и за страната – 9,29%, като за същият период на 2010 година е7,74% за Общината, за област Русе 10,38% и за страната 10,14%.

 За месец юни 2011 г. безработните лица натериторията на Общината са 5 045 души, за Област Русе – 9 543 души иза страната 318 337 души.

Населението на Община Русе, по настоящадрес към 19.07.2011 г. в т.ч. 13 населени места към нея е 182 105, откоито мъже 88 442 и жени 93 663. Само за град Русе са 163 536души, от които мъже 79 284 и жени 84 252.

Индексът„Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година от  Института за пазарна икономика и има за целда изследва различията в бизнес средата на местнониво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Русе заемавторото място, като в класацията са включени всички 28 области в България, катовсяка е представена от едни град – областният център. Оценката е формирана набаза изследваните области – „данъци и такси”, „администрация” и „икономическаактивност”.

 

 

Русе, 12.09.2011 г.                                                                                     дирекция ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ